Luật cờ vây của Liên đoàn Cờ Việt Nam 2014

Luật cờ vây do Liên đoàn Cờ Việt Nam (VCF) ban hành tháng 7 năm 2014 sẽ được chính thức áp dụng cho các giải cờ vây tại Việt Nam từ tháng 8 năm 2014.

Luật cờ vây VCF năm 2014 gồm 2 phần, phần cơ bản và phần thi đấu. Luật bao gồm 22 điều với nhiều hình ảnh minh họa giải thích cụ thể cho các điều khoản chuyên môn.

Luật cờ vây VCF được biên soạn dựa trên Luật cờ vây của Liên đoàn cờ vây Châu Á đã phổ biến chính thức tại Asian Indoor games, Incheon 2013.
Hiện nay trên thế giới chưa có một bộ luật thống nhất chung, vì vậy trong quá trình áp dụng bộ Luật này, nếu thấy có vấn đề phát sinh, các Ban Tổ chức, Ban Trọng tài của các giải đấu và các nhà chuyên môn về cờ vây có thể góp ý kiến để Liên đoàn cờ Việt Nam nghiên cứu và có những điều chỉnh thích hợp cho Luật cờ vây VCF.

Các bạn hãy bấm vào link dưới đây để tải Luật cờ vây VCF 2014.

Luật cờ Vây