FIDE thay đổi Luật cờ Vua từ 01-01-2023

FIDE vừa chính thức ban hành văn bản Luật cờ Vua 2023 đã được thông qua tại hội nghị của Đại hội đồng FIDE lần thứ 93 ở Chennai, Ấn Độ và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023.

Về cơ bản, Luật không có nhiều thay đổi so với Luật năm 2018. Phần lớn các thay đổi là biên tập lại cho hợp lý, bao gồm các điều chỉnh cách đánh số chương và mục, sửa lỗi chính tả và cách dùng từ. Ví dụ:
- Sửa  "he" "his" thành "he/she" "his/her" hoặc "they" "their" (cách dùng từ này cũng sẽ thay đổi tương ứng trong quy định khác của FIDE như quy định về đẳng cấp);
- Thay "stops the chessclock" (dừng đồng hồ cờ) thành "pauses the chessclock" (tạm dừng đồng hồ cờ) khi yêu cầu Trọng tài hoặc cần sự trợ giúp;
- Đổi "write the moves" (ghi nước đi) thành "record the moves" (lưu lại nước đi) để phù hợp với việc áp dụng biên bản điện tử.

Một số thay đổi chủ yếu:

–  Điều 5.1.2:
Luật cũ 2018: The game is won by the player whose opponent declares he resigns. This immediately ends the game. (Đấu thủ thắng ván cờ khi đối phương tuyên bố đầu hàng. Ván đấu kết thúc ngay lập tức).

Luật mới 2023: The game is lost by the player who declares he resigns (this immediately ends the game), unless the position is such that the opponent cannot checkmate the player’s king by any possible series of legal moves. In this case the result of the game is a draw (Đấu thủ thua ván cờ khi tuyên bố đầu hàng (ván đấu kết thúc ngay lập tức), trừ khi ở thế cờ đó đối phương không thể chiếu hết quân Vua của đấu thủ bằng bất kỳ loạt nước đi hợp lệ nào có thể có. Trong trường hợp này, kết quả ván đấu là hòa).

–  Điều 8.1:
Bổ sung thêm tính hợp pháp của "biên bản điện tử" đã được FIDE chứng nhận vào tháng 2 năm 2022. Do đó sẽ bổ sung một số điểm tương ứng ở điều 8 và 9. Ví dụ khi đề nghị xử hòa vị trí bất biến 3 lần, đấu thủ sẽ phải ghi vào biên bản giấy nước đi dự định của mình hoặc thực hiện nước đi đó trên biên bản điện tử.

– Điều A3 tại phụ lục cờ nhanh:
Thay đổi thời gian cộng cho đối phương (phạt đấu thủ phạm lỗi) là 1 phút thay vì 2 phút.

Nhìn chung, bản Luật FIDE 2018 do Liên đoàn Cờ Việt Nam ban hành năm 2021 vẫn có thể sử dụng được, chỉ cần chú ý sửa đổi một số điều khoản nhỏ như đã trình bày bên trên.

Các bạn có thể xem hoặc tải về Luật FIDE 2023 (bản tiếng Anh) tại đây --> https://vietnamchess.vn/document/law/law_of_chess_2023.pdf