GIẢI VÔ ĐỊCH TRẺ CỜ VUA NHANH TOÀN QUỐC 2006
VIETNAM YOUTH RAPID CHESS CHAMPIONSHIPS 2006

Giải được tổ chức từ 26 đến 27 tháng 7 năm 2006 tại thành phố Đà Nẵng.

The championship was held from 26-27 July, 2006 in Da Nang city.

Nam -Boys: 7 9 11 13 15 17 20
Nữ - Girls: 7 9 11 13 15 17 20

NAM 7 - BOYS 7

Đồng đội - Team: 1. TPHCM, 2. Hải Dương, 3. Đồng Tháp
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Phạm Mạnh Tuấn
Lê Quang Trà
Trần Minh Thắng
Lưu Quang Đạo
Nguyễn Tấn Hoàng Nam
Trương Tấn Thành
Nguyễn Huỳnh Tuấn Hải
Nguyễn Nhật Tuấn
Vũ Hải Đức
Phan Bá Thành Công
Lê Phương Duy
Đỗ Thành Đạt
Hà Minh Tùng
Trần Thế Pháp
Trần Trọng Thành
Lê Văn Trường
Nguyễn Hầu Phước Vinh
Đỗ Thế Anh
Trần Thuận Phát
Nguyễn Bình Thuận
Phạm Hải Lâm
Phạm Minh Đăng
Nguyễn Quốc Tuấn
Lê Văn Đức Tài
Nguyễn Đức Thành Đạt
Ngụy Thanh Duy
Đỗ Thế Bách
Đoàn Nguyễn Trung Tín
Nguyễn Đắc Huy
Nguyễn Công Tài
Vũ Duy Vỹ
Trần Huỳnh Anh Huy
Trần Hải Đăng
Nguyễn Mạnh Tân
Hải Dương
TPHCM
Hà Nội
Đồng Tháp
TPHCM
TPHCM
Đồng Tháp
Phú Yên
Hải Dương
Đà Nẵng
Thừa Thiên - Huế
Bắc Giang
Thanh Hóa
Kiên Giang
Bắc Giang
Hà Tĩnh
Đồng Tháp
Hà Nội
Bà Rịa-Vũng Tàu
TPHCM
Lâm Đồng
Đồng Nai
Hà Nội
Thừa Thiên - Huế
Thanh Hóa
Nghệ An
Hà Nội
Lâm Đồng
Đồng Tháp
TPHCM
Đà Nẵng
TPHCM
Lâm Đồng
TPHCM
26w1
22w1
29b1
23b1
30w1
18b1
32w1
14w1
17b1
28w1
31w1
21b1
25b1
8b0
34b0
33b1
9w0
6w0
24b1
27w0
12w0
2b0
4w0
19w0
13w0
1b0
20b1
10b0
3w0
5b0
11b0
7b0
16w0
15w1
4b1
27b1
10w1
1w0
16b1
8w½
9b1
6b½
7w0
3b0
12b0
11w1
18w0
33w1
24w0
5w0
32b1
13b1
34w1
22b0
31b1
20w1
26b1
15b1
30b1
23w0
2w0
29w0
28b1
25w0
21w0
17w0
14b0
19b0
12w1
6w1
5b1
34b1
3w0
2b0
19w1
27w1
23b1
14w1
13w1
1b0
11b0
10b0
30b1
25b1
29b1
21w0
7b0
26w1
18b1
24b1
9w0
22w0
16w0
20b0
8b0
33b1
17w0
15w0
32w1
31b0
28w0
4w0
7b0
3b1
2w0
17b½
21b0
25w1
1w1
12b1
19b½
16b0
22b1
8w0
29w1
31w1
20w½
10w1
4w½
34b1
9w½
15b½
5w1
11w0
27b1
28b0
6b0
30w1
23w0
24w1
13b0
26b0
14b0
33w1
32b0
18w0
21w1
7w1
8b1
19w1
17w1
9b0
2b0
3w0
6w1
13w0
16w1
14b1
10b1
12w0
29b1
11b0
5b0
28w1
4b0
32w1
1b0
23b1
22w0
27w0
34w1
31b1
24b1
18b0
15w0
33b1
26w0
20b0
30w0
25b0
2w1
1b0
7w1
11w1
13b1
20w1
3b0
9b0
8w1
26b1
4b0
22w1
5w0
27b1
17b0
18w½
15w1
16b½
21b0
6b0
19w1
12b0
24b0
23w1
28b0
10w0
14w0
25w1
30b1
29w0
33b½
34w1
31w½
32b0
3b1
9w1
1w0
7b½
12w1
10b½
4w½
16w1
2b0
6w½
21w1
5b0
14b0
13w1
27w½
8b0
18b0
17w1
20w0
19b1
11b0
28w1
32w1
25b1
24w0
29b1
15b½
22b0
26w0
31b1
30w0
23b0
34b1
33w0
5w1
11b1
4b1
3w0
1b0
12b1
8w0
7b1
18w1
20b1
2w0
6w0
24w1
21b1
23w1
22w1
26w1
9b0
28b1
10w0
14w0
16b0
15b0
13b0
27b1
17b0
25w0
19w0
33b1
32w1
34b1
30b0
29w0
31w0
8b1
4w0
9w1
2b1
14w1
11w1
18b1
1w0
3b0
17w1
6b0
16w1
22b1
5b0
21b1
12b0
10b0
7w0
30w1
29b1
15w0
13w0
34w1
33w1
31w1
28w1
32b1
26b0
20w0
19b0
25b0
27w0
24b0
23b0
8
7
7
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
4
3.5
3
3
3
2.5
2
1.5
1

TOP

NAM 9 - BOYS 9

Đồng đội - Team: 1. Hà Nội, 2. Quân Đội, 3. TPHCM
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Trần Tuấn Minh
Lê Hữu Thái
Trương Bảo Thạch
Nguyễn Trí Thiên
Phan Lương
Phạm Nguyễn Hoàng Duy
Lê Quang Long
Lư Chấn Hưng
Trần Ngọc Sáng
Nguyễn Tấn Đôn
Phạm Quang Hưng
Phạm Anh Trung
Lê Thanh Tài
Vũ Quân
Lê Phát Lộc
Đào Thiên An
Đặng Vũ Khoa
Đinh Đức Thịnh
Nguyễn Văn Toàn Thành
Trần Quốc Trung
Vương Phước Minh Khôi
Nguyễn Ngọc Minh Trí
Hà Trọng Cường
Trần Tiến Dũng
Lê Vũ Nam Anh
Tạ Triệu Vỹ
Nguyễn An Nguyên Hiệp
Hoàng Quốc Hùng
Vũ Anh Quân
Cao Xuân Thành Đạt
Nguyễn Duy Anh
Nguyễn Lâm Bá Trình
Huỳnh Bá Huy
Vũ Duy Phương
Trần Khắc Chính
Trương Bá Phong
Mẫn Tuệ
Hà Nội
Lâm Đồng
TPHCM
Bắc Ninh
Quân Đội
Quân Đội
Hà Nội
Kiên Giang
Bộ Công An
Đà Nẵng
Quân Đội
Hà Nội
TPHCM
Hà Nội
Đồng Tháp
Đồng Tháp
Hà Nội
Bộ Công An
Quân Đội
Quảng Bình
TPHCM
TPHCM
Hải Dương
Quảng Bình
Đà Nẵng
Bình Thuận
Thừa Thiên - Huế
Quảng Bình
Hải Dương
Thừa Thiên - Huế
Long An
Quảng Nam
Đà Nẵng
Quảng Ninh
Đà Nẵng
Đà Nẵng
Đà Nẵng
28b1
27w1
33b1
35b1
14b1
37b1
17w1
11w1
29b1
12b1
8b0
10w0
16b½
5w0
36b1
13w½
7b0
21b1
25w0
24b1
18w0
23w½
22b½
20w0
19b1
r1
2b0
1w0
9w0
32w½
34w0
30b½
3w0
31b1
4w0
15w0
6w0
10w1
25b1
5w1
18b0
3b0
8w1
34b1
6b0
26w1
1b0
12w1
11b0
22w0
33b1
20w0
32b1
31w1
4w1
28w1
15b1
35w1
13b1
30w1
36b1
2w0
9b0
29w0
19b0
27b1
23b0
17b0
16w0
14w0
7w0
21b0
24w0
r1
9b1
18w1
20b1
32w1
25w1
7b½
6w½
21w1
1w0
19w½
29b1
r1
30b0
34w1
22b0
23w½
26b1
2b0
10b½
3w0
8b0
15w1
16b½
37w1
5b0
17w0
28b1
27w0
11w0
13w1
33w1
4b0
31b0
14b0
36w1
35b0
24b0
2w1
1b0
7w0
16w1
9w0
22w0
3b1
17b1
5b1
30w1
14w0
31w1
32w1
11b1
29w1
4b0
8w0
24w0
27b1
23b0
37b1
6b1
20w1
18b1
26w1
25b0
19w0
33b1
15b0
10b0
12b0
13b0
28w0
35w½
34b½
r1
21w0
22b1
7b1
9b1
14b1
16b1
19b0
2w0
23w1
3w0
24b1
20b1
25b1
35b1
4w0
21b1
5w0
18w0
17b1
6w1
11w0
15w0
1w0
8b0
10w0
12w0
27w0
26b1
37w1
32b0
34w1
36w1
29w1
r1
30b0
13w0
31b0
28b0
8w1
3w½
2b½
19w1
24w1
30w1
10b1
1b0
11b0
7w0
9w1
15b1
31w1
23b1
12w0
28b0
27b0
22w½
4b0
25w½
34b1
18b½
14w0
5b0
20b½
36b1
17w1
16w1
r1
6b0
13b0
35w1
37b0
21w0
32b0
26w0
33w1
4w1
14b1
11w1
1b0
7b1
12b½
5w0
22w1
27w1
13b0
3b0
6w½
10w1
2w0
24b1
37w1
32w1
19b1
18w0
30b0
23w0
8b0
21b1
15w0
28w½
34w1
9b0
25b½
31w1
20w1
29b0
17b0
36w1
26b0
r1
33b0
16b0
3b½
8w1
1w½
5b1
4w0
14w1
12b½
2b0
22b1
28w1
30w1
7w½
18b1
6b0
23w1
19b1
35b1
13w0
16w0
32b1
27b1
9w0
15b0
26b0
29b1
24w1
21w0
10b0
25w0
11b0
r1
20w0
34b1
33w0
17w0
37w1
36b0
13w1
4b½
8b½
2w½
18b1
15w1
11w½
3w½
12w½
23b1
7b½
9b½
1b0
22w1
6b0
26w1
25b1
5w0
30b1
33w1
28b½
14b0
10w0
35w1
17w0
16b0
31b1
21w½
37b1
19w0
27w0
36w½
20b0
r1
24b0
32b½
29w0
8.5
7
6.5
6.5
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
4
4
4
3.5
3
3
3
2.5
2.5
2.5
2

TOP

NAM 11 - BOYS 11

Đồng đội - Team: 1. Hà Nội, 2. Đồng Tháp, 3. Ninh Bình
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Phạm Hoài Nam
Bùi Trọng Hào
Nguyễn Duy Trung
Vương Trung Hiếu
Nguyễn Đức Việt
Trương Quốc Trưởng
Nguyễn Hùng Cường
Lê Văn Khánh
Nguyễn Hà Phương
Lê Nguyên Hiền
Nguyễn Huỳnh Trọng Hải
Trần Ngô Thiên Phú
Bồ Huỳnh Nhật Trường
Nguyễn Phước Tâm
Lê Tuấn Minh
Chế Quốc Hữu
Nguyễn Anh Tú
Lê Minh Hoàng
Lê Nhật Minh
Vũ Quang Quyền
Võ Hoài Thương
Nguyễn Đình Tài Anh
Nguyễn Tuấn Anh
Trần Thanh Tùng
Lê Thanh Liêm
Chu Đức Huy
Lê Hà Phan
Trần Hoàng Ngọc Thắng
Phạm Tuấn Anh
Nguyễn Danh Toại
Nguyễn Phan Nhật Tân
Nguyễn Văn Toàn
Hoàng Đa Bảo
Âu Hải Sơn
Lê Nhật Lâm
Ngô Tấn Đại
Nguyễn Thành Nam
Lê Triều Vỹ
Đào Sỹ Khang
Trịnh Gia Tùng
Vũ Thế Nam
Lê Viết Lâm Tùng
Hà Nội
Bắc Ninh
Kiên Giang
Ninh Bình
Hà Nội
Đồng Tháp
Hà Nội
Nghệ An
Bắc Giang
Bình Định
Đồng Tháp
TPHCM
Bình Dương
Cần Thơ
Hà Nội
TPHCM
Hà Nam
Ninh Bình
Cần Thơ
TPHCM
Thừa Thiên - Huế
Bà Rịa-Vũng Tàu
Hà Nội
Bà Rịa-Vũng Tàu
Đồng Tháp
Đà Nẵng
Quảng Trị
TPHCM
Thái Bình
Nghệ An
Đà Nẵng
TPHCM
Bình Định
Quân Đội
Đà Nẵng
Đà Nẵng
Long An
Đà Nẵng
Đà Nẵng
Thái Nguyên
Thái Nguyên
Quảng Trị
11w1
19b1
23b1
14w0
15w½
35b1
40b1
9b0
8w1
34w1
1b0
18w1
25w1
4b1
5b½
20w0
31b1
12b0
2w0
16b1
27w1
41b1
3w0
33b½
13b0
28w½
21b0
26b½
42b1
39b0
17w0
37w1
24w½
10b0
6w0
38w0
32b0
36b1
30w1
7w0
22w0
29w0
17b1
32w1
13w0
34b1
28b1
21w0
9w1
40w1
7b0
14b0
31w1
29b1
3b1
10w1
33w1
30b0
1w0
42w1
37b0
39w1
6b1
38w1
25b1
26w1
23w0
24b0
35w1
5w0
12w0
16w1
11b0
2b0
15b0
4w0
27b0
41b1
19w1
22b0
20b0
8b0
36w0
18b0
2w½
1b½
39b1
17w1
7w1
36b1
5b0
27w1
11w1
18w1
9b0
22w1
14w0
13b1
24b1
26b1
4b0
10b0
42w1
21b1
20w0
12b0
30w1
15w0
31b1
16w0
8b0
33b0
32b0
23b0
25w0
29w1
28w1
35b0
34w1
6w0
38b1
37w0
3w0
41w½
40b½
19b0
20b1
5w1
10w½
6b½
2b0
4w½
13w½
22b1
15b1
3b½
19w1
14b1
7b½
12w0
9w0
39w1
33w1
30w0
11b0
1w0
37b1
8w0
32b1
27b0
36w1
38b0
24w1
41w1
35w0
18b1
42b1
23w0
17b0
40w1
29b1
25b0
21w0
26w1
16b0
34b0
28b0
31w0
14w1
12b1
5b0
22w0
3w1
8b1
10b0
6w0
21w1
7w1
32w1
2w0
15w1
1b0
13b0
38w1
35b½
31b1
29w1
23b1
9b0
4b1
20w0
28w1
27w0
40w1
25b1
24b0
19b0
37w0
18w0
11b0
39w1
36b1
17w½
34w0
30b1
16b0
33b0
26b0
42w½
41b½
12b1
9w1
33w1
15b1
6b½
5w½
35w1
14b1
2b0
37b1
22b1
1w0
20b1
8w0
4w0
27b1
24w½
32w1
38b1
13w0
23w½
11w0
21b½
17b½
34b0
30b1
16w0
36w1
31w1
26w0
29b0
18b0
3b0
25w1
7b0
28b0
10w0
19w0
41w1
42w1
39b0
40b0
13w1
10b1
17b1
21w1
12w½
11b½
23b1
20w½
16w1
2w0
6w½
5b½
1b0
18b1
26b1
9b0
3w0
14w0
22w1
8b½
4b0
19b0
7w0
37w1
30w1
15w0
34b½
35b1
33b1
25b0
41b1
39w0
29w0
27w½
28w0
42b1
24b0
40b1
32b1
38w0
31w0
36w0
9b1
11w0
12w1
13b1
20b1
10w1
8w½
7b½
1w0
6b0
2b1
3b0
4w0
19w1
27b½
24w1
38b1
39b1
14b0
5w0
34w1
29w1
28b½
16b0
37b1
33b1
15w½
23w½
22b0
41w1
35w1
42b1
26w0
21b0
31b0
40w1
25w0
17w0
18w0
36b0
30b0
32w0
6w½
4b0
11b1
2w1
9w½
1b½
14w1
16w1
5b½
20w1
3w0
13w½
12b½
7b0
34w1
8b0
28w1
21w1
27w1
10b0
18b0
25b½
24w½
23b½
22w½
37w1
19b0
17b0
39w1
38b1
40b1
36w½
41b1
15b0
42w1
32b½
26b0
30w0
29b0
31w0
33w0
35b0
8
6.5
6.5
6.5
6
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3
3
3
1.5
1
0.5

TOP

NAM 13 - BOYS 13

Đồng đội - Team: 1.  Thanh Hoá, 2. TPHCM, 3. Công An
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Nguyễn Hoài Nam
Bùi Mạnh Hùng
Nguyễn Trung Hiếu
Trần Quang Khải
Lê Trọng Đề Toàn
Hứa Thiên Tân
Nguyễn Trọng Hùng
Nguyễn Đức Việt
Nguyễn Đình Dũng
Nguyễn Trần Sĩ Nguyên
Nguyễn Văn Hải
Lê Hà Thế Nghĩa
Đặng Duy Linh
Vũ Phi Hùng
Huỳnh Lâm Bình Nguyên
Ngô Quang Huy
Lê Nguyễn Quốc Thuận
Nguyễn Việt Nam
Trịnh Đình Tiến
Huỳnh Nguyễn Anh Quân
Nguyễn Thành Luân
Trương Thanh Lâm
Đặng Hoàng Sơn
Đặng Thành Đạt
Nguyễn Khương Duy
Lê Hữu Hậu
Nguyễn Duy Điền Nguyên
Nguyễn Bình Nguyên
Phan Trọng Khương
Phạm Đức Trí
Phạm Đức Trí
Nguyễn Huy Hoàng
Trần Nguyễn Đăng Khoa
Lại Đức Ngọc
Võ Duy Thoại
Phạm Thành Thông
Đinh Việt Linh
Nguyễn Huỳnh Tấn Phát
Trần Quang Anh
Vũ Hoàng Duy
Lê Hoàng Nhật
Phạm Xuân Phong
Phạm Chí Thăng
Quân Đội
Thanh Hóa
Hải Dương
TPHCM
Thanh Hóa
TPHCM
Bình Định
Bắc Ninh
Cần Thơ
Bình Dương
Bộ Công An
Bộ Công An
Đà Nẵng
Quảng Ninh
TPHCM
Phú Yên
Bến Tre
TPHCM
Hà Tĩnh
Bình Dương
Phú Yên
Bình Dương
TPHCM
Hà Tĩnh
Đồng Nai
Lâm Đồng
Thừa Thiên - Huế
Bình Dương
Hà Nam
TPHCM
Cần Thơ
Quảng Ninh
Đà Nẵng
Đà Nẵng
Phú Yên
Quảng Bình
Bình Định
Quảng Nam
Hà Nội
TPHCM
Bộ Công An
Bình Phước
Bình Phước
22w1
21w1
15b0
5w½
4b½
10w½
17w1
r1
20w0
6b½
18b0
28w0
37b1
19b1
3w1
41b1
7b0
11w1
14w0
9b1
2b0
1b0
40w1
42b1
34w1
43w1
36w1
12b1
30w0
29b1
33w1
35b1
31b0
25b0
32w0
27b0
13w0
39b½
38w½
23b0
16w0
24w0
26b0
14b1
28b1
22w1
11b0
39w1
38b1
8b0
7w1
34b1
31w1
4w1
21b0
18w1
1w0
16b1
15w0
29w1
13b0
33b1
25w½
12w1
3b0
32b1
27w1
20b½
30b0
24b0
2w0
17b0
26w1
10b0
23w0
19w0
9w0
40b1
37w1
36b0
6w0
5b0
35w0
r0
r0
r0
30w1
8w1
5w1
38w1
3b0
20w1
28w1
2b0
21w0
25b1
27b1
39b1
15b1
31b1
13w0
35b1
26b1
36w1
32w1
6b0
9b1
40w½
24w1
23b0
10w0
17w0
11w0
7b0
34w0
1b0
14w0
19b0
37b1
29b1
16w0
18b0
33w0
4b0
12w0
22b½
r0
r0
r0
2b1
1w0
17b1
30b1
25w1
16b1
10b1
14b0
28b1
7w0
15w1
27w1
23w1
8w1
11b0
6w0
3w0
24b½
21b1
36w1
19w0
39w1
13b0
18w½
5b0
34b0
12b0
9w0
37b0
4w0
32b1
31w0
35w1
26w1
33b0
20b0
29w1
40b½
22b0
38w½
r0
r0
r0
13w1
6b0
14w1
20w1
18b0
2w1
19w1
21w1
30w1
24w1
23b0
34w1
1b0
3b0
33w1
31b1
25b0
5w1
7b0
4b0
8b0
26b0
11w1
10b0
17w1
22w1
40w1
36b0
39b1
9b0
16w0
38b1
15b0
12b0
37w1
28w1
35b0
32w0
29w0
27b0
r0
r0
r0
6b½
16b1
23b1
10w1
20b1
1w½
13b1
15w1
11b1
4b0
9w0
19b0
7w0
18w1
8b0
2w0
33b1
14b0
12w1
5w0
26w½
34b1
3w0
25w0
24b1
21b½
32b0
39w1
38w1
35w1
36b1
27w1
17w0
22w0
30b0
31w0
40b1
29b0
28b0
37w0
r0
r0
r0
3w½
19w1
1b½
13b1
10w1
7b1
6w0
9b1
8w0
5b0
31b1
30w1
4w0
23w1
32w1
17b0
16w1
25b1
2b0
26b0
36w1
24w0
14b0
22b1
18w0
20w1
29w1
37b1
27b0
12b0
11w0
15b0
38b1
35b0
34w1
21b0
28w0
33w0
40w½
39b½
r0
r0
r0
4b0
7w1
6w1
1w1
14w1
3b0
2b0
18b1
23b1
26w1
12w½
11b½
17b1
5b0
19b1
25w1
13w0
8w0
15w0
32b1
24b1
37w1
9w0
21w0
16b0
10b0
33b1
35w1
40w1
31w½
30b½
20w0
27w0
38w½
28b0
39w0
22b0
34b½
36b1
29b0
r0
r0
r0
8b1
13b1
4w½
3b½
6b1
5w0
15w1
1w0
14w1
28w1
21b1
18w1
2w0
9b0
7b0
23w1
27b1
12b0
25b½
30w1
11w0
31b1
16b0
26b½
19w½
24w½
17w0
10b0
35b1
20b0
22w0
33b½
32w½
39b1
29w0
40b1
38b½
37w½
34w0
36w0
r0
r0
r0
7
7
7
7
6.5
6
6
6
6
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3
3
2.5
2
2
1.5
0
0
0

TOP

NAM 15 - BOYS 15

Đồng đội - Team: 1. TPHCM, 2. Quảng Ninh, 3. Nghệ An
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Nguyễn Đình Quang
Nguyễn Ngọc Hiệp
Tôn Thất Như Tùng
Ninh Công Quyền
Phan Phương Đức
Vũ Minh Hoàng
Đặng Thế Nam
Đồng Bảo Nghĩa
Lê Công Cường
Trần Ngọc Lân
Lê Nhật Hoàng
Nguyễn Quang Đức
Phan Đình Nhật Khánh
Nguyễn Lê Cảnh
Nguyễn Văn Thành
Phạm Minh Tài
Phan Đăng Khoa
Dương Thượng Công
Huỳnh Vĩnh Thắng
Lý Quốc Long
Nguyễn Công Phú
Đoàn Vũ Hoàng Minh
Nguyễn Tuấn Anh
Nguyễn Vũ Minh
Trần Trọng Nghĩa
Phan Trọng Việt
Trần Anh Tú
Tô Quang Minh
Trần Văn Thịnh
Võ Quốc Bảo
Thừa Thiên - Huế
TPHCM
TPHCM
Ninh Bình
Nghệ An
Quảng Ninh
Hà Nội
Bắc Giang
Quảng Ninh
Hà Nội
Nghệ An
Lâm Đồng
Lâm Đồng
Đà Nẵng
Đà Nẵng
Bắc Ninh
Đà Nẵng
Đồng Tháp
Bình Dương
Cần Thơ
Bà Rịa-Vũng Tàu
Phú Yên
Thái Nguyên
Phú Yên
Cần Thơ
Bà Rịa-Vũng Tàu
Thái Nguyên
Bình Dương
Đà Nẵng
Quảng Nam
23w1
22w½
11w1
21w1
26w0
13b1
10w1
20b1
29w½
7b0
3b0
27b½
6w0
28w1
18w½
24b0
25b1
15b½
30b1
8w0
4b0
2b½
1b0
16w1
17w0
5b1
12w½
14b0
9b½
19w0
18b1
29b1
17b0
6b0
28b1
4w1
19b1
24w1
22b1
30w1
25w½
15w1
21b½
26b1
12b0
27w1
3w1
1w0
7w0
23b0
13w½
9w0
20w1
8b0
11b½
14w0
16b0
5w0
2w0
10b0
8w1
12w1
19w1
26w1
16w1
14b1
17w½
1b0
23w1
24b1
15b0
2b0
29w1
6w0
11w1
5b0
7b½
25b1
3b0
28w1
30b1
27b1
9b0
10w0
18w0
4b0
22w0
20b0
13b0
21w0
6b1
17b1
4b0
3w1
8b½
1w0
9b1
5w½
7w0
14w0
27w1
21w1
18b0
10b1
22b1
19w1
2w0
13w1
16b0
26b1
12b0
15w0
24w1
23b0
29b1
20w0
11b0
30w1
25w0
28b0
7w1
6w0
12w1
14b1
18w1
2b1
1b0
9w1
8b0
23w1
21b1
3b0
22w0
4w0
17w1
20b1
15b0
5b0
29w1
16w0
11w0
13b1
10b0
26w1
28w½
24b0
30w1
25b½
19b0
27b0
4b1
15b1
14b1
1w0
7b1
8w1
5w0
6b0
11b1
16b0
9w0
17b1
26b1
3w0
2w0
10w1
12w0
22w1
20w1
19b0
24w1
18b0
25w½
21b0
23b½
13w0
28b0
27w1
30b1
29w0
2w0
1b1
16w1
9b1
6w1
5b0
12b1
18w1
4w0
15w1
22b1
7w0
28w1
17b1
10b0
3b0
14w0
8b0
23b1
24w1
25b1
11w0
19w0
20b0
21w0
30b1
29b1
13b0
27w0
26w0
5b1
4w½
6b1
2b½
1w0
3w0
8w0
7b1
18b1
19b1
20w1
13w½
12b½
16b½
21b1
14w½
28b1
9w0
10w0
11b0
15w0
25w0
27b½
30w1
22b1
29w1
23w½
17w0
26b0
24b0
3w½
8b1
1b½
5w½
4b½
10b½
15b1
2w0
16w1
6w½
14b1
25b1
19w1
11w0
7w0
9b0
18w½
17b½
13b0
21w1
20b0
30b1
26w½
27b½
12w0
23b½
24w½
29b½
28w½
22w0
7.5
7
6.5
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3
2
0

TOP

NAM 17 - BOYS 17

Đồng đội - Team: 1. TPHCM, 2. Lâm Đồng, 3. Bắc Giang
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Nguyễn Đức Hòa
Nguyễn Ngọc Phụng
Vũ Tiến Mạnh
Nguyễn Viết Chung
Nguyễn Thành Nghĩa
Trần Mạnh Tiến
Bảo Khoa
Nguyễn Minh Tuấn
Hoàng Văn Ngọc
Huỳnh Thanh Tịnh
Trần Thanh Tú
Nguyễn Hữu Hoàng Anh
Nguyễn Tiến Hùng
Lê Trọng Bắc
Trịnh Bình Nguyên
Lâm Thành Nhơn
Ngô Trung Tín
Trần Đức Long
Đỗ Minh Phụng
Hoàng Thị Khánh Thu
Thái Minh Hải
Đỗ Khánh Bình
Bùi Đắc Khương
Trần Quốc Đoàn
Trần Ngọc Sơn
Lê Trần Minh Nhật
Hồ Phúc Hậu
Cần Thơ
TPHCM
Bắc Ninh
Hà Nội
TPHCM
Hải Phòng
Lâm Đồng
TPHCM
Bắc Giang
Phú Yên
Đồng Tháp
Lâm Đồng
Bắc Giang
Thanh Hóa
Phú Yên
Bình Định
Long An
Bắc Giang
Đà Nẵng
Thanh Hóa
Lâm Đồng
Đà Nẵng
Bình Dương
Bình Dương
Bà Rịa-Vũng Tàu
Cần Thơ
Đà Nẵng
23b1
18w1
19w1
20w1
7w0
24w1
5b1
r1
12w1
27w1
13b0
9b0
11w1
15w1
14b0
26b1
21b1
2b0
3b0
4b0
17w0
25b½
1w0
6b0
22w½
16w0
10b0
13w1
7b1
17b1
8b½
18b0
16b½
2w0
4w½
14w1
22b1
r1
25w1
1b0
9b0
24b½
6w½
3w0
5w1
21w½
23w0
19b½
10w0
20b1
15w½
12b0
27b1
26w0
10b1
9w1
16w1
14w1
27w1
8w1
11b1
6b0
2b0
1w0
7w0
26b1
18w1
4b0
19w1
3b0
23b1
13b0
15b0
r1
22w1
21b0
17w0
25b½
24w½
12w0
5b0
3w0
4b0
1b1
2w1
8b0
7b0
6w1
5w1
15b1
12b0
23w1
10w1
17b1
26w½
9w0
21w0
13w0
25w1
22b1
24b1
16b1
19w0
11b0
20w0
18b0
14b½
r1
9b1
12w1
4w0
3b1
25w1
18w1
13b½
21b1
1w0
17w1
20b1
2b0
7w½
19b1
26b1
27b1
10b0
6b0
14w0
11w0
8w0
r1
24w½
23b½
5b0
15w0
16w0
4w1
3b1
2w0
1b0
17b1
13w1
8w1
7b0
10w1
9b0
12b1
11w0
6b0
21w1
16b0
15w1
5w0
20w1
26w1
18b0
14b0
24b1
27b1
22w0
r1
19b0
23w0
2b1
1w0
7b1
6w1
12w1
4b0
3w0
16w1
11b0
18w1
9w1
5b0
14w1
13b0
21w1
8b0
25b1
10b0
23b1
22b0
15b0
20w1
19w0
27w1
17w0
r1
24b0
11w1
13b1
8b1
7w1
10b1
9b1
4b0
3w0
6w0
5w0
1b0
15w1
2w0
22w1
12b0
19w½
18b1
17w0
16b½
27w1
25w½
14b0
r1
26b½
21b½
24w½
20b0
6b1
11b1
13w1
5b0
4w1
1w0
14w1
19b1
16b1
23b1
2w0
17b1
3b0
7b0
22w1
9w0
12w0
r1
8w0
26w1
24b½
15b0
10w0
21w½
27b1
20b0
25w0
8
7
7
6.5
6
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3
1

TOP

NAM 20 - BOYS 20

Đồng đội - Team: 1.  Đồng Tháp, 2. Thừa Thiên- Huế, 3. Quảng Ninh
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Dương Thế Anh
Hoàng Thị Bảo Trâm
Đàm Công Tùng
Nguyễn Hoàng Nam
Nguyễn Huỳnh Minh Huy
Nguyễn Mạnh Trường
Tô Ngọc Minh
Bùi Đức Tiệp
Bùi Quý Hùng
Nguyễn Anh Tuấn
Phan Trọng Bình
Phạm Xuân Đạt
Phạm Phúc Đức
Nguyễn Vũ Long
Đồng Tháp
Thừa Thiên - Huế
Bắc Ninh
Hải Dương
Đồng Tháp
Bà Rịa-Vũng Tàu
Quảng Ninh
Hà Nội
Quảng Ninh
Quân Đội
Bà Rịa-Vũng Tàu
Thừa Thiên - Huế
TPHCM
Bà Rịa-Vũng Tàu
14w1
12w1
9b1
8w½
7b1
11b½
5w0
4b½
3w0
13w1
6w½
2b0
10b0
1b0
3b1
5b1
1w0
6b1
2w0
4w0
13b½
10w½
14b1
8b½
12b0
11w1
7w½
9w0
2w1
1b0
11b1
10w1
9b0
7b1
6w0
12w1
5w1
4b0
3w0
8b0
14b0
13w1
4b½
9w1
8w1
1w½
14w1
10b0
12b1
3b0
2b0
6w1
13b1
7w0
11w0
5b0
10w1
8b½
4w1
3b0
11b1
9w1
14w1
2w½
6b0
1b0
5w0
13b0
12w1
7b0
5b½
3w1
2b0
7w½
1w½
8w0
4b½
6b1
13w1
11w0
10b1
14b1
9b0
12w0
8w1
4w1
5w1
2b0
3b0
13b1
9w½
1b0
7b½
12b0
14w1
10w1
6w0
11b0
9b1
11b1
6b½
12b1
13w1
3w½
8b1
7w0
1w0
14b1
2w0
4w0
5b0
10w0
7w½
10b1
13w½
5w½
4b½
12w1
1b½
14w1
11w1
2w0
9b0
6b0
3b½
8b0
7.5
7.5
6
5
5
5
5
4.5
4.5
3.5
3.5
3
2
1

TOP

NỮ 7 - GIRLS 7

Đồng đội - Team: 1. TPHCM, 2. Đồng Tháp, 3. Hà Nội
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Nguyễn Thanh Thủy Tiên
Vũ Thu Hương
Huỳnh Thư Trúc
Nguyễn Ngọc Minh Trúc
Đào Thiên Kim
Vũ Thị Diệu Uyên
Phạm Thanh Phương Thảo
Trịnh Thu Hương
Nguyễn Tố Trân
Nguyễn Ngọc Đoan Trang
Phạm Thị Hằng
Lê Minh Hằng
Vũ Khánh Linh
Phạm Hồng Ngọc
Phạm Nguyễn Gia Hân
Trương Thị Như Ý
Nguyễn Ngọc Thanh Vinh
Đặng Thị Quỳnh Anh
Trương Hà Lan
TPHCM
Hà Nội
Đồng Tháp
TPHCM
Đồng Tháp
Kiên Giang
Hải Phòng
Thái Nguyên
TPHCM
Đồng Tháp
Hải Dương
Hà Nội
Quân Đội
Quân Đội
TPHCM
Đà Nẵng
TPHCM
Đồng Nai
Đà Nẵng
19w1
17w1
11b½
13b1
14w1
8w1
18w1
6b0
15b1
12w1
3w½
10b0
4w0
5b0
9w0
r1
2b0
7b0
1b0
7b0
16b1
6w1
10w1
9b1
3b0
1w1
17w1
5w0
4b0
18b0
13w0
12b1
15w1
14b0
2w0
8b0
11w1
r0
3w1
4w½
1b0
2b½
7w1
14w0
5b0
10b1
18w1
8w0
15w1
17b1
16w1
6b1
11b0
13b0
12w0
9b0
r0
14b½
8b1
9w1
5w1
4b0
18b1
13w1
2w0
3b0
16b1
12b0
11w1
7b0
1w½
17w1
10w0
15b0
6w0
r0
13w1
5w0
14w1
7w1
2b1
12w½
4b0
9b1
8w0
11w0
10b1
6b½
1b0
3b0
18w1
17b0
16w1
15b0
r0
4w1
7b1
5b½
1b0
3w½
11b1
2w0
14w½
12b1
13b0
6w0
9w0
10w1
8b½
16b1
15w0
18b1
17w0
r0
2b1
1w0
4b1
3w0
6b0
5w1
14b1
15b½
13w1
18w1
17b1
16w1
9b0
7w0
8w½
12b0
11w0
10b0
r0
5b1
3b1
2w0
6b0
1w0
4w1
8b0
7w1
11b0
14b1
9w1
15b1
17w1
10w0
12w0
18b1
13b0
16w0
r0
6w1
11w1
8w1
12w1
13b1
1b0
15w1
3b0
16b1
17b1
2b0
4b0
5w0
18b1
7b0
9w0
10w0
14w0
r0
7.5
6.5
6
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
4.5
4.5
4
4
3.5
2
2
1
0

TOP

NỮ 9 - GIRLS 9

Đồng đội - Team: 1. Kiên Giang, 2. Cần Thơ, 3. Hà Nội
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Vũ Thị Diệu Ái
Bùi Ngọc Ánh Thi
Châu Thị Yến Quyên
Lê Thị Kim Ngân
Hồ Nguyễn Minh Phúc
Tôn Nữ Khánh Linh
Nguyễn Huyền Anh
Đào Thị Lan Anh
Nguyễn Thảo Lương
Nguyễn Hồng Minh Châu
Hoàng Hải Yến
Vũ Hoàng Lan
Nguyễn Kim Phụng
Hoàng Phương Thảo
Huỳnh Ngọc Thùy Linh
Võ Thị Khánh Linh
Lê Minh Nhật
Huỳnh Thanh Tâm
Đoàn Thị Hồng Nhung
Trần Hồng Ngọc
Phạm Thị Lê Na
Trần Phương Thanh Lan
Phạm Thị Phương Thảo
Phan Thị Ngọc Huyền
Lê Nguyễn Thảo Nguyên
Hồ Nguyễn Kim Qui
Nguyễn Thị Anh Thư
Phạm Nguyễn Gia Uyên
Nguyễn Thùy Vân
Trần Minh Anh
Kiên Giang
Kiên Giang
Đồng Tháp
Cần Thơ
Cần Thơ
Hà Nội
Bắc Ninh
Hà Nội
Hà Nội
Hà Nội
Hà Nam
Bộ Công An
Hải Phòng
Bộ Công An
Quảng Bình
Quảng Trị
TPHCM
Đà Nẵng
Hải Phòng
Quảng Bình
Đà Nẵng
Cần Thơ
Hải Phòng
Thừa Thiên - Huế
Phú Yên
Ninh Thuận
Đà Nẵng
TPHCM
Bà Rịa-Vũng Tàu
Đà Nẵng
17w1
12w1
9w1
21b1
20w1
28b1
13w1
19b1
3b0
18w1
16b1
2b0
7b0
24w0
27w1
11w0
1b0
10b0
8w0
5b0
4w0
23w0
22b1
14b1
29w½
30w1
15b0
6w0
25b½
26b0
26b1
8b1
24b1
15w1
6b1
5w0
23b0
2w0
19w½
11b1
10w0
25w1
22w1
20b0
4b0
18b0
28w1
16w1
9b½
14w1
27b1
13b0
7w1
3w0
12b0
1w0
21w0
17b0
30w1
29b0
3b1
29w1
1w0
10b1
23w1
18b1
20w1
21b1
25b1
4w0
19b0
13b1
12w0
30b0
26w1
28w1
24w1
6w0
11w1
7b0
8w0
27w1
5b0
17b0
9w0
15b0
22b0
16b0
2b0
14w1
5w1
4b0
12b1
2w1
1b0
7w½
6b½
15w1
17w1
23b1
21w1
3w0
30b1
25w½
8b0
20b1
9b0
22b1
29b1
16w0
11b0
18w0
10w0
26w1
14b½
24b0
28b1
27w0
19w0
13w0
4w1
5b1
8w½
1b0
2w0
10b1
9w1
3b½
7b0
6w0
17b1
18b1
15b0
28b1
13w1
23w1
11w0
12w0
24w0
27b1
29w1
26b1
16b0
19b1
30w1
22w0
20w0
14w0
21b0
25b0
2b0
1w1
4b1
3w0
11b1
15w1
8b1
7w0
22w1
12b1
5w0
10w0
21w1
29w1
6b0
24b1
23b1
25b1
20b0
19w1
13b0
9b0
17w0
16w0
18w0
27b1
26w0
30b1
14b0
28w0
6w1
7b1
10w1
5b0
4w1
1b0
2w0
12b1
16b1
3b0
15b1
8w0
19b½
26b1
11w0
9w0
20w0
24w1
13w½
17b1
23w0
25w1
21b1
18b0
22b0
14w0
30b1
29b1
28w0
27w0
8b1
3w1
2b0
18w1
7b1
9w1
5w0
1w0
6b0
16w1
20b1
23b1
14w½
13b½
24b1
10b0
27b1
4b0
22b1
11w0
30w1
19w0
12w0
15w0
28b1
29b½
17w0
25w0
26w½
21b0
10w1
6w1
5b1
11b1
3w0
2b0
15b1
16b1
20w1
1b0
4w0
19b1
18b1
17w1
7w0
8w0
14b0
13w0
12w0
9b0
25b1
24b1
30b0
22w0
21w0
28w½
29w1
26b½
27b0
23w1
8
8
6.5
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2.5
2
2

TOP

NỮ 11 - GIRLS 11

Đồng đội - Team: 1. Đồng Tháp, 2. TPHCM, 3. Bình Dương
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Đỗ Hoàng Minh Thơ
Nguyễn Trần Ngọc Thủy
Phạm Hồng Phúc
Nguyễn Ngọc Thùy Trang
Nguyễn Ngọc Thanh Trà
Phan Thị Hương Giang
Phạm Hồng Minh
Phạm Thị Ánh Minh
Nguyễn Trương Bảo Trân
Mai Thùy Trang
Nguyễn Thị Thúy Triên
Lê Thanh Phương Uyên
Vương Quỳnh Hương
Lê Thị Thu Hiền
Nguyễn Thị Thu Trang
Nguyễn Vương Ái Minh
Mai Ngọc Nhi
Đỗ Thị Hải Ninh
Nguyễn Thị Ánh Minh
Trịnh Quỳnh Anh
Lê Anh Phương
Phạm Nhật Hoài
Nguyễn Lê Hằng
Đoàn Thanh Trúc
Phạm Hồng Phương
Vũ Thiện Trâm Anh
Phan Nguyễn Phương Linh
Nguyễn Thị Cẩm Linh
Nguyễn Hồng Phúc
Hồ Thị Lợi
Huỳnh Thục Phương
Tô Thảo Ly
Phạm Thị Hoài Trinh
Nguyễn Thị Thanh Hà
Nguyễn Thị Thu Hương
Bình Dương
Đồng Tháp
TPHCM
Đồng Tháp
TPHCM
Thừa Thiên - Huế
TPHCM
Đà Nẵng
Cần Thơ
Bình Dương
Bình Định
TPHCM
Hà Nội
Phú Yên
Bình Dương
Bình Dương
Đồng Tháp
Quảng Ninh
TPHCM
Nghệ An
Hà Nam
Hà Nội
Long An
Bình Dương
Quân Đội
TPHCM
Thừa Thiên - Huế
Quân Đội
Long An
Nghệ An
Phú Yên
Đà Nẵng
Phú Yên
Đà Nẵng
Đà Nẵng
6b1
28b1
32w1
30b1
34w1
1w0
21b1
29b1
35w½
27w1
17b½
r1
18w0
33b1
23b1
19w1
11w½
13b1
16b0
31w1
7w0
24w1
15w0
22b0
26w½
25b½
10b0
2w0
8w0
4w0
20b0
3b0
14w0
5b0
9b½
20w1
22w1
18b1
16w1
8b1
32b1
10w1
5w0
15b1
7b0
25w1
14b½
27b1
12w½
9w0
4b0
26b1
3w0
30w1
1b0
35b1
2b0
31b1
28w0
11b0
17w0
13w0
24b1
34b0
19b0
23w0
6w0
r1
29w1
21w0
3b½
7b½
1w½
5b1
4w0
33w1
2w½
28b1
14w1
17b1
12b0
11w1
15w1
9b0
13b0
34w1
10w0
20b0
23b0
18w1
22w0
21b1
19w1
r1
35w1
27b1
26w0
8w0
32w1
31w0
30b1
29b0
6b0
16b0
25b0
9w1
12w1
4b1
3w0
6w0
5b1
13b0
16w1
1b0
23w1
26w1
2b0
7w1
17w1
21w0
8b0
14b0
29w0
25w1
22b1
15b1
20w0
10b0
34b1
19b0
11b0
32b1
33b1
18b1
r1
35w1
27w0
28w0
24w0
31b0
4b1
3b1
2w0
1w0
28b1
13w1
14w½
12b½
11w½
20b0
9b½
8w½
6b0
7b½
30w1
22w1
25w½
27b1
29b1
10w1
31w1
16b0
24b0
23w1
17b½
34w½
18w0
5w0
19w0
15b0
21b0
r1
35b1
26b½
33w0
2b1
1w0
8b1
14b1
26b1
20w1
19b1
3w0
24b1
13w1
16w1
21w½
10b0
4w0
22b1
11b0
31b1
33w1
7w0
6b0
12b½
15w0
29w1
9w0
28w½
5w0
34b1
25b½
23b0
32w0
17w0
30b1
18b0
27w0
r1
10w1
9b1
6w½
20b1
11w1
3b½
12w½
21b1
2w0
1b0
5b0
7b½
24w1
15b0
14w1
23w1
19w½
28b1
17b½
4w0
8w0
33b1
16b0
13b0
32b0
29b½
31w1
18w0
26w½
35b1
27b0
25w1
22w0
r1
30w0
5w1
6w1
7w1
8w1
1b0
2b0
3b0
4b0
18b½
16w1
20w1
13w0
12b1
24w1
19b1
10b0
21w1
9w½
15w0
11b0
17b0
32w1
27w0
14b0
34w1
28w1
23b1
26b0
35w0
33w½
r1
22b0
30b½
25b0
29b1
11b1
13b1
15b1
6b1
10w1
4w0
22w1
18w1
17w1
5b0
1w0
20b1
2w0
27b1
3w0
26w½
9b0
8b0
31b1
12w0
25w½
7b0
32b1
35w1
21b½
16b½
14w0
r1
33b1
34b1
19w0
23w0
29w0
30w0
24b0
8.5
7.5
7
7
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3
3
2.5
2.5
2.5

TOP

NỮ 13 - GIRLS 13

Đồng đội - Team: 1. Thừa Thiên - Huế, 2. Đà Nẵng, 3.Bắc Giang
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Hoàng Thị Như Ý
Võ Thị Kim Phụng
Phan Nguyễn Mai Chi
Đinh Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Mai Hưng
Lê Thanh Thảo
Đoàn Thị Vân Anh
Nguyễn Ngọc Anh
Nguyễn Thanh Xuân
Ngô Ngọc Thảo
Trần Thị Cẩm Tú
Đặng Thanh Hương Trà
Đỗ Thị Thúy My
Ngô Ngọc Phú
Lê Hoài Bảo Duyên
Hồ Thị Tình
Nguyễn Ngọc Phương Khanh
Nguyễn Thị Thúy Vy
Trần Nguyễn Thùy Trân
Vũ Thị Hoài
Nguyễn Hải Phương Uyên
Nguyễn Thị Thảo Linh
Giang Thị Thanh Bình
Hán Mỹ Linh
Trương Minh Trang
Thừa Thiên - Huế
Thừa Thiên - Huế
Đà Nẵng
Đà Nẵng
Bắc Giang
Hà Nội
Bắc Giang
Bộ Công An
Hải Dương
Đà Nẵng
Hà Tĩnh
Hà Tĩnh
Hải Dương
Bà Rịa-Vũng Tàu
TPHCM
Bình Định
TPHCM
Ninh Thuận
Đà Nẵng
Bộ Công An
Bà Rịa-Vũng Tàu
Bắc Giang
Hà Tĩnh
Ninh Thuận
Bộ Công An
117w1
5b1
18b1
12b1
2w0
8w1
19b1
6b0
16w1
24b1
22w1
4w0
20w1
17b0
1b0
9b0
14w1
3w0
7w0
13b0
r1
11b0
25w1
10w0
23b0
7b½
23w1
17w½
11w1
16b1
20b1
1w½
24w1
21b1
13w1
4b0
22b0
10b0
18w1
19w1
5w0
3b½
14b0
117b0
6w0
9w0
12w1
2b0
8b0
r1
4w1
9b1
11b1
1b0
21w1
10w1
17b0
13b1
2w0
6b0
3w0
16w1
8w0
23b1
25b1
12b0
7w1
r1
20w1
19b0
5b0
24b1
14w0
22w0
117w0
3b1
6w1
1w0
117b1
8b1
2b0
14b1
5w0
22b1
17w½
19b1
25b1
21b½
7w0
4w0
r1
10b½
23w1
11w0
24w1
13w½
9w0
18b0
20b0
12w0
2w1
1b0
6b0
9w0
17b½
3w1
10w1
22b1
4b1
7b0
14w1
18w1
117w1
11b0
13b0
25w1
5w½
12b0
23b1
21w0
20b1
8w0
19w0
r1
16b0
9b1
17w1
13w1
21w1
6w½
5b½
11w½
12w0
1w0
22w1
7b½
8b1
3b0
19w1
16w1
117b0
2b0
24w½
14b0
25b1
4b0
10b0
r1
18b½
20w0
6w1
12b1
10w1
5b0
4w1
1b0
9b0
117b½
7w1
3b0
17b½
2w0
14w1
13b0
8w½
23w1
11w½
21b0
r1
22w1
18w1
20b0
16b0
25w½
24b½
5w1
3w0
2b1
17w1
1b0
9w1
12w1
21w1
6b0
117w1
13w0
7b0
11b1
20w1
10b0
19b1
4b0
25w½
16w0
14b0
8b0
r1
24w1
23b0
18b½
13b1
7w½
9b1
6b1
10w1
4w0
2b½
17b1
3w0
5b0
16b½
14w½
1w0
12b½
23w1
11w½
8w0
22b1
25b1
r1
24w0
18w0
117b0
21b1
19w0
8.5
6.5
6.5
6
6
5.5
5.5
5.5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
3.5
3
3
3
2

TOP

NỮ 15 - GIRLS 15

Đồng đội - Team: 1. Thừa Thiên - Huế, 2. Quảng Ninh, 3. TPHCM
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Ngô Diệu Hoa
Lê Hoàng Trân Châu
Võ Thị Thùy Trang
Ngô Thị Kim Tuyến
Huỳnh Thị Hồng Sương
Vũ Thị Thúy Hằng
Trần Thị Hà Minh
Tôn Nữ Hồng Ân
Đậu Thị Thanh Hoa
Trần Thị Quỳnh Trang
Nguyễn Hoài Phương
Hoàng Lê Mỹ Anh
Trần Thị Kim Cương
Đỗ Hữu Thùy Trang
Nguyễn Thảo Hân
Lê Thị Hoa
Nguyễn Thị Ngọc Đông
Đoàn Như Thảo
Đỗ Thùy Dương
Vũ Thanh Vân
Trần Thị Thu Thảo
Hoàng Hoài Phương
Nguyễn Ngọc Trà My
Nguyễn Lê Như Ngọc
Trần Huỳnh Hoa
Phạm Anh Thư
Bắc Ninh
TPHCM
Thừa Thiên - Huế
Quảng Ninh
Đồng Tháp
Thái Nguyên
Đà Nẵng
Lâm Đồng
Nghệ An
Quảng Ninh
Thừa Thiên - Huế
Đà Nẵng
Phú Yên
Bình Dương
TPHCM
Hải Phòng
Bắc Ninh
Bình Dương
Quân Đội
Hà Nội
Hà Nội
Quảng Bình
Thái Nguyên
Quảng Bình
Thái Nguyên
Bà Rịa-Vũng Tàu
7b1
18b1
11w1
25w1
12b1
3b0
1w0
11b1
14w1
24b1
8w0
5w0
23w1
6b0
26b1
20w1
21w1
2w0
22w1
16b0
17b0
19b0
13b0
10w0
4b0
15w0
17w1
4w0
25b1
2b1
19w0
11w0
14b0
16w1
10b½
6w½
11b1
21b1
15b1
7w1
13w0
8b0
1b0
23b1
5b1
24w0
12w0
26w1
18w0
20b1
3w0
22b0
3b1
6b1
1w0
19w0
16b1
18b1
20w0
13b1
2w0
12b0
15w0
10w1
8w0
24b1
11b1
5w0
22w0
11w0
4b1
7b1
25w1
17b1
26b1
14w0
21b0
23w0
19b1
5w1
15b1
8b1
2b0
24w1
21w1
4w0
16b0
17w0
23b1
14b½
22b1
12w½
3w0
6w1
10b1
20b0
1w0
18w1
7b0
13w0
11w0
11b0
26w1
25b0
8w1
13b1
19w1
14w½
11w½
5b½
26b1
1b0
22w1
18b1
16w½
15w1
2w0
4b½
12b0
11b½
20w0
10w0
3b0
17b1
23w0
6b0
21b1
25w1
24b0
7w0
2b½
1w½
12b1
20b1
6w1
16w1
22b1
19b1
5b0
11w½
10b½
3w0
14b½
13w½
24w1
11b0
23b1
25b1
8w0
4w0
26b1
7w0
17w0
15b0
18w0
21w0
4w½
3b1
2w0
1b½
14b1
8b0
10w½
11w1
20w1
7b½
19w1
13b1
12w0
5w0
17b½
24w1
15w½
26w1
11b0
6b0
22w1
21b0
25b1
16b0
23w0
18b0
12w1
8w1
4b0
3w1
11w½
17w1
15b1
2b0
13w1
16w½
5b½
1b0
6b0
23b1
7w0
10b½
11b0
19b1
18w0
21w½
20b½
25w1
14w0
26w0
22b0
24b1
5b½
12b1
8b1
7b0
1w½
14b1
4w1
3w0
11b½
21b1
6w½
2w0
20w1
11w0
22b1
18w½
25w1
16b½
26b1
13b0
10w0
15w0
24b0
23w1
17b0
19w0
7.5
7.5
6
6
5.5
5.5
5.5
5
5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
3.5
3.5
3
3
3
1
1

TOP

NỮ 17 - GIRLS 17

Đồng đội - Team: 1. Ninh Bình 2. Đồng Nai, 3. Hải Phòng
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Lê Thị Hà
Nguyễn Thùy Dương
Nguyễn Hồng Minh
Lương Nhật Linh
Nguyễn Thị Thu Quyên
Lê Thị Thu Hường
Hồ Thị Ánh Tiên
Vũ Thị Kiều Trang
Nguyễn Thị Diễm Hương
Đặng Trường Thi
Phạm Thị Thu Hoài
Đặng Ngọc Hoài Cẩm
Mai Thị Kim Ngọc Diệp
Võ Thị Bích Liễu
Nguyễn Thị Hạnh
Đỗ Thu Hương
Phạm Thị Thu Hiền
Võ Hoài Trúc Giang
Nguyễn Thị Lan Phương
Bùi Diễm Vân
Hoàng Thái Linh
Thái Nguyễn Minh Trang
Trần Thị Thanh Phương
Võ Thúy An
Hải Phòng
Đồng Nai
Ninh Bình
Ninh Bình
Bắc Ninh
Đồng Tháp
Đồng Nai
Bắc Giang
Bến Tre
Cần Thơ
Thừa Thiên - Huế
Thừa Thiên - Huế
Long An
Bến Tre
Bắc Ninh
Hải Phòng
Quảng Bình
TPHCM
Quảng Bình
TPHCM
Long An
Bà Rịa-Vũng Tàu
Quảng Trị
Quảng Nam
20b1
7b½
6w½
11w1
15w½
3b½
2w½
18b½
14w½
13b½
4b0
23b1
10w½
9b½
5b½
17b1
16w0
8w½
24b1
1w0
22w1
21b0
12w0
19w0
16b½
9w1
15b1
19b½
6b0
5w1
14b0
13w0
2b0
18w1
24w1
21w1
8b1
7w1
3w0
1w½
20b1
10b0
4w½
17w0
12b0
23w1
22b0
11b0
14w1
4b½
19w1
2w½
22w1
13b1
24w1
9b1
8w0
17b0
21b1
16b1
6w0
1b0
18b1
12w0
10w1
15w0
3b0
23b1
11w0
5b0
20w0
7b0
6b1
11w½
12b1
17b1
19b1
1w0
15b1
21w1
18w1
16w1
2b½
3w0
14b1
13w0
7w0
10b0
4w0
9b0
5w0
22b1
8b0
20w0
24b1
23w0
3w1
13b1
1b0
12w1
10w1
7b½
6w½
11b1
16b1
5b0
8w0
4b0
2w0
17w1
20b1
9w0
14b0
24w1
22b1
15w0
23w1
19w0
21b0
18b0
4w1
5w0
8w1
1b0
2b1
11w½
12b1
3b0
15b1
14w0
6b½
7w0
19b1
10b1
9w0
23b1
21w1
20b½
13w0
18w½
17b0
24b1
16w0
22w0
5b1
8b1
7b½
13w1
1w0
14b0
3w½
2w0
12w½
22b1
17w½
9b½
4b0
6w1
19b1
20w0
11b½
23w1
15w0
16b1
24w1
10w0
18b0
21b0
7w½
14w1
4w½
3b½
9b0
12b1
1b½
17w1
5w1
11w½
10b½
6w0
20w1
2b0
21w1
24b1
8b0
22w1
23b½
13b0
15b0
18b0
19w½
16w0
2b0
1w1
9w½
7w½
13w1
15w1
4b½
14b1
3b½
20b1
18w1
24b1
5b0
8w0
6b0
22w1
23w½
11b0
21b½
10w0
19w½
16b0
17b½
12w0
7
6.5
6
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
3.5
3.5
3.5
2
2
0

TOP

NỮ 20 - GIRLS 20

Đồng đội - Team: 1. Cần Thơ, 2. TPHCM, 3. Bình Định
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Nguyễn Thị Hạnh
Phạm Lê Thảo Nguyên
Nguyễn Thị Phương Thảo
Nguyễn Quỳnh Anh
Dương Tường Vy
Lương Huyền Ngọc
Nguyễn Thu Trang
Lê Phú Nguyên Thảo
Nguyễn Hoàng Anh
Nguyễn Thị Thu Huyền
Phạm Thị Ngọc Tú
Phạm Thị Hoa
Đàm Thị Thùy Linh
Hồ Thị Minh Hiền
Cao Lê Phương Thanh
Đỗ Vũ Thái An
Nguyễn Thị Thùy Linh
Phạm Thị Hải Yến
Nguyễn Thị Diễm Trang
Hà Thị Trúc Mai
Bùi Thị Mỹ Hằng
Trần Lê Tú Uyên
Ngô Thị Thanh Trà
Ninh Bình
Cần Thơ
Đà Nẵng
TPHCM
Bình Định
Hà Nội
Hải Phòng
Cần Thơ
Quân Đội
Bình Định
TPHCM
Hà Nội
Bắc Ninh
Bà Rịa-Vũng Tàu
Long An
Long An
Đà Nẵng
Quân Đội
Cần Thơ
Thừa Thiên - Huế
Long An
Bà Rịa-Vũng Tàu
Bắc Ninh
19b½
16w1
17w1
8b0
6w0
5b1
14b1
4w1
15w1
20b½
12w0
11b1
22w0
7w0
9b0
2b0
3b0
r1
1w½
10w½
23w0
13b1
21b1
20w1
22b1
23b1
13w1
17b1
18w0
9w1
12b½
7b0
19w0
r1
8w½
4b0
16b0
21w1
14w1
5w0
6b1
10b1
1b0
15b0
2w0
3w0
8b1
18b1
7w1
11w1
15w1
16w1
3b0
1w0
23w1
21b1
4b0
19b0
r1
17w0
5b0
6b0
14b1
2w0
12w1
22w0
10w0
20b1
9b0
5w0
3w½
2b½
18b1
1b1
12b1
19w1
10b1
22b1
8w0
17b1
6w0
23b1
20w1
16b1
15w0
11w0
4w0
7b0
14b0
r1
9w0
13w0
13b1
4b1
9w½
2w0
19w1
7w½
6b½
22w1
3b½
11b0
10w1
16b1
1w0
23b1
18w½
12w0
21w1
15b½
5b0
r1
17b0
8b0
14w0
3w½
5w1
1b½
12b1
2b0
9b1
8w½
7b½
6w0
23w1
15b1
4w0
17w1
22b½
11w0
r1
13b0
19b1
18w0
21w1
20b0
14w½
10b0
11b1
6b0
8w1
7w1
9w1
2w1
4b0
3b0
5b0
15w1
1w0
20w1
18b1
19w1
10b0
21b1
22w1
13w0
14b0
12b0
16w0
17b0
r1
2b1
1w0
6w1
5b½
4w½
3b0
13w½
11w½
14w1
18b1
8b½
17b1
7b½
9b0
r1
22b1
12w0
10w0
21w0
23w½
19b1
16w0
20b½
6w1
12b1
4b0
3w1
10b½
1b0
16b1
13b1
11b1
5w½
9w0
2w0
8w0
18w1
20w½
7w0
23b1
14b0
r1
15b½
22w1
21b0
17w0
7
6.5
6.5
6.5
6
5.5
5.5
5.5
5.5
5
4.5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
3.5
3.5
3.5
3
2.5
2.5

Toàn đoàn trẻ: 1. Bắc ninh, 2. TPHCM, 3. Bà Rịa - Vũng Tàu
Toàn đoàn thiếu niên: 1. TPHCM, 2. Hà Nội, 3. Đà Nẵng