GIẢI CỜ VUA CÁC ĐỘI MẠNH TOÀN QUỐC 2006
NATIONAL SUPER TEAMS CHESS TOURNAMENT 2006

Giải được tổ chức tại Bà Rịa- Vũng Tàu từ ngày 01 đến 10/3/2006.

The championship was held in Ba Ria Vung Tau from 1-13 March, 2006

CỜ CHỚP - BLITZ

NAM NỮ
Rank Team 1 2 3 4 5 6 7 Pts. MP
1 Da Nang * 2½ 4 2 2½ 3½ 3 17½ 11
2 Dong Thap 1½ * 2½ 1½ 2½ 3 4 15 8
3 Lam Dong 0 1½ * 3 3 3½ 3 14 8
4 Vung Tau 1 2 2½ 1 * 1 3 4 13½ 7
5 Ho Chi Minh 1½ 1½ 1 3 * 1½ 4 12½ 4
6 Quan Doi ½ 1 ½ 1 2½ * 4 9½ 4
7 Vung Tau 2 1 0 1 0 0 0 * 2 0
Rank Team 1 2 3 4 5 Pts. MP
1 Ho Chi Minh * 1½ 2½ 3 3 10 7
2 Ninh Binh 1½ * 2 3 3 9½ 7
3 Binh Dinh ½ 1 * 3 3 7½ 4
4 Vung Tau 1 0 0 0 * 3 3 2
5 Vung Tau 2 0 0 0 0 * 0 0

CỜ TIÊU CHUẨN - STANDARD CHESS

Kết quả chung cuộc - Final result

NAM NỮ
Rank Team 1 2 3 4 5 6 7 Pts. MP
1 Quan Doi * 2½ 3 3½ 2½ 2½ 3½ 17½ 12
2 Dong Thap 1½ * 2 3 2½ 4 3½ 16½ 9
3 Da Nang 1 2 * 2 3½ 2½ 3 14 8
4 Ho Chi Minh ½ 1 2 * 2½ 3½ 4 13½ 7
5 Lam Dong 1½ 1½ ½ 1½ * 2 3½ 10½ 3
6 Vung Tau 1 1½ 0 ½ 2 * 3 8½ 3
7 Vung Tau 2 ½ ½ 1 0 ½ 1 * 3½ 0
Rank Team 1 2 3 4 5 Pts. MP
1 Binh Dinh * 1½ 2 3 3 9½ 7
2 Ho Chi Minh 1½ * 2 2½ 3 9 7
3 Ninh Binh 1 1 * 3 3 8 4
4 Vung Tau 1 0 ½ 0 * 3 3½ 2
5 Vung Tau 2 0 0 0 0 * 0 0

Kết quả cá nhân bàn -Board ranking

Board 1

Rank   Name Team Pts. Games Rp
1   Dao Thien Hai Dong Thap 6 2001
2   Dinh Duc Trong Vung Tau 1 6 1793
3   Hoang Canh Huan Da Nang 6 1657
4   Nguyen Thanh Son Quan Doi 6 1657
5   Bao Khoa Lam Dong 6 1543
6   Nguyen Ha Phuong Duy Vung Tau 2 0 6 923

Board 2

Rank   Name Team Pts. Games Rp
1   Tran Thanh Tu Dong Thap 6 1793
2   Nguyen Huu Hoang Anh Lam Dong 4 6 1725
3   To Quoc Khanh Quan Doi 4 6 1725
4   Nguyen Thanh Phuc Ho Chi Minh 3 6 1600
5   Nguyen Thien Viet Da Nang 3 6 1600
6   Phung Ng Tuong Minh Vung Tau 1 1 6 1327
7   Nguyen Cong Phu Vung Tau 2 0 6 923

Board 3

Rank   Name Team Pts. Games Rp
1   Bao Quang Da Nang 5 6 1873
2   Tran Quoc Dung Dong Thap 6 1793
3   Phan Anh Son Quan Doi 4 5 1840
4   Nguyen Ngoc Phung Ho Chi Minh 3 6 1600
5   Phan Trong Binh Vung Tau 2 ½ 6 1199
6   Thai Minh Hai Lam Dong ½ 6 1199

Board 4

Rank   Name Team Pts. Games Rp
1   Tong Thai Hung Ho Chi Minh 5 5 2001
2   Chau Quoc Hieu Lam Dong 6 1657
3   Nguyen Manh Truong Vung Tau 2 3 6 1600
4   Nguyen Xuan Quang Vung Tau 1 3 6 1600
5   Duong Thuong Cong Dong Thap 2 6 1475

Board 5

Rank   Name Team Pts. Games Rp
1   Nguyen Van Thanh Da Nang 5 1451
2   Nguyen Vu Long Vung Tau 1 0 5 923

 

Board 1

Rank   Name Team Pts. Games Rp
1   Bui Kim Le Binh Dinh 4 1936
2   Le Thanh Tu Ninh Binh 3 4 1793
3   Nguyen Thi Thanh An Ho Chi Minh 4 1695
4   Ngo Ngoc Phu Vung Tau 2 0 4 923

Board 2

Rank   Name Team Pts. Games Rp
1   Le Kieu Thien Kim Ho Chi Minh 4 4 1966
2   Nguyen Thi Hanh Ninh Binh 2 4 1600
3   Tran Le Tu Uyen Vung Tau 1 1 4 1407
4   Nguyen Hai Phuong Uyen Vung Tau 2 0 4 923

Board 3

Rank   Name Team Pts. Games Rp
1   Le La Tra My Binh Dinh 3 4 1793
2   Nguyen Hong Minh Ninh Binh 3 4 1793
3   Le Anh Thu Vung Tau 2 0 4 923

Board 4

Rank   Name Team Pts. Games Rp
1   Nguyen Thi Thu Huyen Binh Dinh 3 4 1793
   
Round 7
7.1 Vung Tau 1 1½-2½ Da Nang
1 Dinh Duc Trong 1 - 0 Hoang Canh Huan
2 Phung Ng Tuong Minh 0 - 1 Nguyen Thien Viet
3 Nguyen Xuan Quang ½ - ½ Bao Quang
4 Nguyen Vu Long 0 - 1 Hoang Nam Thang
7.2 Vung Tau 2 0 - 4 Ho Chi Minh
1 Nguyen Ha Phuong Duy 0 - 1 Nguyen Thanh Phuc
2 Nguyen Cong Phu 0 - 1 Nguyen Ngoc Phung
3 Phan Trong Binh 0 - 1 Tong Thai Hung
4 Nguyen Manh Truong 0 - 1 Nguyen Minh Tuan
7.3 Quan Doi 2½-1½ Lam Dong
1 Nguyen Thanh Son ½ - ½ Bao Khoa
2 To Quoc Khanh 0 - 1 Nguyen Huu Hoang Anh
3 Nguyen Tran Quang Minh 1 - 0 Thai Minh Hai
4 Nguyen Hoai Nam 1 - 0 Chau Quoc Hieu
Round 5
5.1 Vung Tau 2 0 - 3 Binh Dinh
1 Ngo Ngoc Phu 0 - 1 Bui Kim Le
2 Nguyen Hai Phuong Uyen 0 - 1 Le La Tra My
3 Le Anh Thu 0 - 1 Nguyen Thi Thu Huyen
5.2 Ho Chi Minh 2 - 1 Ninh Binh
1 Nguyen Thi Thanh An 0 - 1 Le Thanh Tu
2 Le Kieu Thien Kim 1 - 0 Nguyen Thi Hanh
3 Huynh Mai Phuong Dung 1 - 0 Nguyen Hong Minh
Round 6
6.1 Lam Dong 3½-½ Vung Tau 2
1 Bao Khoa 1 - 0 Nguyen Ha Phuong Duy
2 Nguyen Huu Hoang Anh 1 - 0 Nguyen Cong Phu
3 Thai Minh Hai ½ - ½ Phan Trong Binh
4 Chau Quoc Hieu 1 - 0 Nguyen Manh Truong
6.2 Ho Chi Minh 3½-½ Vung Tau 1
1 Nguyen Thanh Phuc ½ - ½ Dinh Duc Trong
2 Nguyen Ngoc Phung 1 - 0 Phung Ng Tuong Minh
3 Tong Thai Hung 1 - 0 Nguyen Xuan Quang
4 Nguyen Minh Tuan 1 - 0 Nguyen Vu Long
6.3 Da Nang 2 - 0 Dong Thap
1 Hoang Canh Huan ½ - ½ Dao Thien Hai
2 Nguyen Thien Viet 0 - 1 Tran Thanh Tu
3 Bao Quang 1 - 0 Tran Quoc Dung
4 Nguyen Van Thanh ½ - ½ Duong Thuong Cong
 
Round 5
5.1 Dong Thap 3 - 1 Ho Chi Minh
1 Dao Thien Hai 1 : 0 Ngo Ngoc Quang
2 Tran Thanh Tu 1 : 0 Nguyen Thanh Phuc
3 Tran Quoc Dung 1 : 0 Nguyen Ngoc Phung
4 Duong Thuong Cong 0 : 1 Tong Thai Hung
5.2 Vung Tau 1 2 - 2 Lam Dong
1 Dinh Duc Trong 1 : 0 Bao Khoa
2 Phung Ng Tuong Minh 0 : 1 Nguyen Huu Hoang Anh
3 Nguyen Xuan Quang 1 : 0 Thai Minh Hai
4 Nguyen Vu Long 0 : 1 Chau Quoc Hieu
5.3 Vung Tau 2 ½-3½ Quan Doi
1 Nguyen Ha Phuong Duy 0 : 1 Nguyen Thanh Son
2 Nguyen Cong Phu 0 : 1 To Quoc Khanh
3 Phan Trong Binh 0 : 1 Phan Anh Son
4 Nguyen Manh Truong ½ : ½ Nguyen Hoai Nam
Round 4
4.1 Ninh Binh 3 - 0 Vung Tau 2
1 Le Thanh Tu 1 : 0 Ngo Ngoc Phu
2 Nguyen Thi Hanh 1 : 0 Nguyen Hai Phuong Uyen
3 Nguyen Hong Minh 1 : 0 Le Anh Thu
4.2 Binh Dinh 3 - 0 Vung Tau 1
1 Bui Kim Le 1 : 0 Nguyen Thi Tu Anh
2 Le La Tra My 1 : 0 Tran Le Tu Uyen
3 Nguyen Thi Thu Huyen 1 : 0 Thai Nguyen Minh Trang
Round 4
4.1 Quan Doi 2½-1½ Vung Tau 1
1 Nguyen Thanh Son 0 : 1 Dinh Duc Trong
2 To Quoc Khanh 1 : 0 Phung Ng Tuong Minh
3 Phan Anh Son 1 : 0 Nguyen Si Hung
4 Nguyen Tran Quang Minh ½ : ½ Nguyen Xuan Quang
4.2 Lam Dong 1½-2½ Dong Thap
1 Bao Khoa 0 : 1 Dao Thien Hai
2 Nguyen Huu Hoang Anh ½ : ½ Tran Thanh Tu
3 Thai Minh Hai 0 : 1 Tran Quoc Dung
4 Chau Quoc Hieu 1 : 0 Duong Thuong Cong
4.3 Ho Chi Minh 2 - 2 Da Nang
1 Ngo Ngoc Quang 0 : 1 Hoang Canh Huan
2 Nguyen Thanh Phuc 1 : 0 Nguyen Thien Viet
3 Nguyen Ngoc Phung 0 : 1 Bao Quang
4 Tong Thai Hung 1 : 0 Nguyen Van Thanh
Round 3
3.1 Vung Tau 1 0 - 3 Ninh Binh
1 Nguyen Thi Tu Anh 0 : 1 Le Thanh Tu
2 Tran Le Tu Uyen 0 : 1 Nguyen Thi Hanh
3 Do Thi Thuong 0 : 1 Nguyen Hong Minh
3.2 Vung Tau 2 0 - 3 Ho Chi Minh
1 Ngo Ngoc Phu 0 : 1 Nguyen Thi Thanh An
2 Nguyen Hai Phuong Uyen 0 : 1 Le Kieu Thien Kim
3 Le Anh Thu 0 : 1 Nguyen Thao Han
Round 3
3.1 Da Nang 3½-½ Lam Dong
1 Hoang Canh Huan 1 : 0 Bao Khoa
2 Nguyen Thien Viet ½ : ½ Nguyen Huu Hoang Anh
3 Bao Quang 1 : 0 Thai Minh Hai
4 Nguyen Van Thanh 1 : 0 Chau Quoc Hieu
3.2 Dong Thap 1½-2½ Quan Doi
1 Dao Thien Hai 1 : 0 Nguyen Thanh Son
2 Tran Thanh Tu 0 : 1 To Quoc Khanh
3 Tran Quoc Dung ½ : ½ Phan Anh Son
4 Duong Thuong Cong 0 : 1 Nguyen Tran Quang Minh
3.3 Vung Tau 1 3-1 Vung Tau 2
1 Dinh Duc Trong 1 : 0 Nguyen Ha Phuong Duy
2 Phung Ng Tuong Minh 1 : 0 Nguyen Cong Phu
3 Nguyen Xuan Quang 1 : 0 Phan Trong Binh
4 Nguyen Vu Long 0 : 1 Nguyen Manh Truong
Round 2
2.1 Ho Chi Minh 2½ - ½ Vung Tau 1
1 Nguyen Thi Thanh An 1 : 0 Tran Le Tu Uyen
2 Le Kieu Thien Kim 1 : 0 Thai Nguyen Minh Trang
3 Huynh Mai Phuong Dung ½ : ½ Do Thi Thuong
2.2 Ninh Binh 1 - 2 Binh Dinh
1 Le Thanh Tu 0 : 1 Bui Kim Le
2 Nguyen Thi Hanh 1 : 0 Le La Tra My
3 Nguyen Hong Minh 0 : 1 Nguyen Thi Thu Huyen
Round 2
2.1 Vung Tau 2 ½ - 3½ Dong Thap
1 Nguyen Ha Phuong Duy 0 : 1 Dao Thien Hai
2 Nguyen Cong Phu 0 : 1 Tran Thanh Tu
3 Phan Trong Binh 0 : 1 Tran Quoc Dung
4 Nguyen Manh Truong ½ : ½ Duong Thuong Cong
2.2 Quan Doi 2 - 2 Da Nang
1 Nguyen Thanh Son 1 : 0 Hoang Canh Huan
2 To Quoc Khanh 0 : 1 Nguyen Thien Viet
3 Phan Anh Son 0 : 1 Bao Quang
4 Nguyen Hoai Nam 1 : 0 Nguyen Van Thanh
2.3 Lam Dong 1½ - 2½ Ho Chi Minh
1 Bao Khoa 1 : 0 Nguyen Thanh Phuc
2 Nguyen Huu Hoang Anh 0 : 1 Nguyen Ngoc Phung
3 Thai Minh Hai 0 : 1 Tong Thai Hung
4 Chau Quoc Hieu ½ : ½ Nguyen Minh Tuan
Round 1
1.1 Binh Dinh 1½-1½ Ho Chi Minh
1 Bui Kim Le ½ : ½ Nguyen Thi Thanh An
2 Le La Tra My 0 : 1 Le Kieu Thien Kim
3 Nguyen Thi Thu Huyen 1 : 0 Huynh Mai Phuong Dung
1.2 Vung Tau 1 3 - 0 Vung Tau 2
1 Tran Le Tu Uyen 1 : 0 Ngo Ngoc Phu
2 Thai Nguyen Minh Trang 1 : 0 Nguyen Hai Phuong Uyen
3 Do Thi Thuong 1 : 0 Le Anh Thu
Round 1
1.1 Ho Chi Minh ½-3½ Quan Doi
1 Ngo Ngoc Quang 0 : 1 Nguyen Thanh Son
2 Nguyen Thanh Phuc ½ : ½ To Quoc Khanh
3 Nguyen Ngoc Phung 0 : 1 Phan Anh Son
4 Nguyen Minh Tuan 0 : 1 Nguyen Tran Quang Minh
1.2 Da Nang 3 - 1 Vung Tau 2
1 Hoang Canh Huan 1 : 0 Nguyen Ha Phuong Duy
2 Nguyen Thien Viet 1 : 0 Nguyen Cong Phu
3 Bao Quang 1 : 0 Phan Trong Binh
4 Nguyen Van Thanh 0 : 1 Nguyen Manh Truong
1.3 Dong Thap 4 - 0 Vung Tau 1
1 Dao Thien Hai 1 : 0 Dinh Duc Trong
2 Tran Thanh Tu 1 : 0 Phung Ng Tuong Minh
3 Tran Quoc Dung 1 : 0 Nguyen Xuan Quang
4 Duong Thuong Cong 1 : 0 Nguyen Vu Long