ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN V - MÔN CỜ VÂY
5th NATIONAL SPORT FESTIVAL 2006 - GO CHAMPIONSHIP

dhtdtt2006Đại hội TDTT toàn quốc lần V, môn cờ vây được tổ chức từ ngày 6/8 đến 11/8/2006, tại Kiên Giang.

The 5th National sports festival - Baduk (Go) event was held from 15-25 August in Kien Giang.

go2006

NAM - MEN

Đồng đội - Team: 1. TPHCM, 2. Đà Nẵng, 3. Hà Nội
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 Điểm Hệ số
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Lê Mai Duy
Trần Chí Thành
Hoàng Nam Thắng
Nguyễn Võ Dương
Trần Anh Tuấn
Trần Thiện Phước
Đỗ Khánh Bình
Nguyễn Như Văn
Nguyễn Mạnh Linh
Lê Nhật Duy
Bùi Lê Khánh Lâm
Ngô Quốc Huy
Đoàn Vũ Chung
Nguyễn Công Trọng
Lê Hồng Quân
Lê Thành Văn
TP.HCM
TP.HCM
Đà Nẵng
TP.HCM
TP.HCM
Thanh Hóa
Đà Nẵng
Hà Nội
Hà Nội
Đà Nẵng
TP.HCM
TP.HCM
Thanh Hóa
Kiên Giang
Kiên Giang
Kiên Giang
10w1
6w1
9w1
14w1
7b0
2b0
5w1
15b1
3b0
1b0
12b1
11w0
16b1
4b0
8w0
13w0
4b1
8b1
13b1
1w0
9w1
15w1
11b1
2w0
5b0
16w1
7w0
14b1
3w0
12w0
6b0
10b0
7w1
3w1
2b0
12b1
13b1
11w1
1b0
10b0
14w1
8w1
6b0
4w0
5w0
9b0
16w1
15b0
2w1
1b0
10w1
7b1
6w1
5b0
4w0
12w1
13w1
3b0
15w1
8b0
9b0
16b1
11b0
14w0
5b0
11w1
4b1
3w0
1w1
8w1
10b0
6b0
15b1
7w1
2b0
16w1
14b1
13w0
9w0
12b0
3b1
5w1
1w0
10w1
2b0
9b1
16w1
11b1
6w0
4b0
8w0
13b1
12w0
15w1
14b0
7b0
6w1
10b1
5b1
8b0
3w0
1b0
14w1
4w1
12b1
2w0
16b1
9w0
15b1
7b0
13w0
11w0
6
6
5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
1
0
25
24
21
18
18
16
16
14
13
14
12
11
11
6
5
0

NỮ - WOMEN

Đồng đội - Team: 1. Bến Tre, 2. Hà Nội, 3. TPHCM
Cá nhân - Individual:

R Name Team 1 2 3 4 5 6 7 Điểm Hệ số
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Trần Thanh Mai
Nguyễn Thị Hồng Anh
Bùi Thị Yến Nhi
Vũ Như Nguyệt
Phạm Thị Kim Long
Nguyễn Thị Tâm Anh
Nguyễn Thị Hương
Nghiêm Hiền Nhi
Cù Thị Sáng
Nguyễn Thị Hồng Khanh
Huỳnh Mỹ Phụng
Trần Xuân Mai Thảo Nhi
Đinh Bạch Thanh Nhã
Nguyễn Thị Kiều Trinh
Nguyễn Tất Ngọc Minh
Trần Nguyễn Thùy Trân
Hà Nội
Kiên Giang
Bến Tre
TP.HCM
Bến Tre
TP.HCM
Thanh Hóa
Hà Nội
Thanh Hóa
Hà Nội
TP.HCM
Bến Tre
TP.HCM
Đà Nẵng
Kiên Giang
Đà Nẵng
10w1
12w1
9w1
16b1
14b1
13w1
8w1
7b0
3b0
1b0
15b1
2b0
6b0
5w0
11w0
4w0
4b1
6b1
11b1
1w0
7w1
2w0
5b0
14w1
15w1
16w1
3w0
13w1
12b0
8b0
9b0
10b0
2b0
1w1
5w1
11w1
3b0
12b1
10w1
9w1
8b0
7b0
4b0
6w0
14w1
13b0
16w1
15b0
7w1
3b1
2w0
5b1
4w0
8w1
1b0
6b0
14b1
15w1
12w1
11b0
16b1
9w0
10b0
13w0
6w1
4w0
7b1
2b1
13b1
1b0
3w0
11w1
10w1
9b0
8b0
15b1
5w0
16b1
12w0
14w0
8b1
5b0
4b1
3w0
2w1
9b1
13b1
1w0
6w0
11b1
10w0
16w1
7w0
15w1
14b0
12b0
3b1
9w1
1w0
10b1
6b1
5w0
14w1
12b1
2b0
4w0
16b1
8w0
15b1
7b0
13w0
11w0
6
5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
2
1
0
23
23
23
20
19
18
15
15
13
12
12
11
10
5
5
0