Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á 2023 - Việt Nam giành 14 HCV, 17 HCB, 17 HCĐ

Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á 2023 được tổ chức từ ngày 12 đến 22 tháng 12 năm 2023 tại Al Ain, Các tiểu Vương quốc Ả Rập (UAE).

Tham dự giải có 636 kỳ thủ từ 38 quốc gia tham gia thi đấu các nội dung cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp ở các nhóm tuổi 8, 10, 12, 14, 16, 18 nam và nữ. Đội tuyển Việt Nam có 48 kỳ thủ tham dự ở đủ các hạng tuổi và nội dung thi đấu.

Ngày 13/12 thi đấu nội dung cờ nhanh;
Từ 14/12 đến 21/12 thi đấu nội dung cờ tiêu chuẩn;
Ngày 17/12 thi đấu nội dung cờ chớp.

Xem kết quả thi đấu chi tiết tại -> https://chess-results.com/tnr859400.aspx

Kết thúc giải đấu, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành 14 HCV, 17 HCB, 17 HCĐ, chi tiết cụ thể như sau:

Cờ tiêu chuẩn 3HCV, 3HCB, 6HCĐ:
– Huy chương vàng:
* Lê Phan Hoàng Quân – cá nhân U08 nam;
* Lê Phan Hoàng Quân, Nguyễn Xuân Phương và Nguyễn Nhất Khương – đồng đội U08 nam;
* Bành Gia Huy, Trần Đăng Minh Quang và Đầu Khương Duy – đồng đội U18 nam.
Huy chương Bạc:
* Nguyễn Thanh Hương, Phạm Như Ý và Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên – đồng đội U10 nữ;
* Tống Thái Hoàng Ân, Trần Lê Vy và Vũ Nguyễn Bảo Linh – đồng đội U12 nữ;
* Nguyễn Thiên Ngân, Lương Hoàng Tú Linh và Vương Quỳnh Anh – đồng đội U18 nữ.
Huy chương đồng:
* Nguyễn Xuân Phương – cá nhân U08 nam;
* Nguyễn Thiên Ngân – cá nhân U18 nữ;
* Nguyễn Vũ Bảo Lâm, Nguyễn Trường An Khang và Bùi Quang Huy – đồng đội U10 nam;
* Đoàn Thế Đức, Nguyễn Vương Tùng Lâm và Đinh Nho Kiệt – đồng đội U14 nam;
* Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Trần Hoàng Bảo An và Vũ Thị Yến Chi – đồng đội U08 nữ;
* Nguyễn Hà Khánh Linh, Nguyễn Bình Vy và Tống Thái Kỳ Ân – đồng đội U16 nữ.

Cờ nhanh 2HCV, 7HCB, 6HCĐ:
– Huy chương vàng:
* Bành Gia Huy – cá nhân U16 nam;
* Nguyễn Thanh Hương, Phạm Như Ý và Huỳnh Lê Khánh Ngọc – đồng đội U10 nữ.
– Huy chương bạc:
* Nguyễn Trường An Khang – cá nhân U10 nam;
* Đinh Nho Kiệt – cá nhân U14 nam;
* Trần Đăng Minh Quang – cá nhân U16 nam;
* Nguyễn Xuân Phương, Nguyễn Nhất Khương và Đặng Thái Phong – đồng đội u8 nam;
* Bành Gia Huy, Đặng Anh Minh và Võ Hoàng Quân – đồng đội U16 nam;
* Trần Đăng Minh Quang, Nguyễn Quốc Hy và Đầu Khương Duy – đồng đội U18 nam;
* Nguyễn Hà Khánh Linh, Nguyễn Bình Vy và Tống Thái Kỳ Ân – đồng đội U16 nữ.
– Huy chương đồng:
* Nguyễn Thanh Hương – cá nhân U10 nữ;
* Đinh Nho Kiệt, Đoàn Thế Đức và Nguyễn Vương Tùng Lâm – đồng đội U14 nam;
* Trần Hoàng Bảo An, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa và Vũ Thị Yến Chi – đồng đội U08 nữ;
* Trần Lê Vy, Lê Thái Hoàng Anh và Tống Thái Hoàng Ân – đồng đội U12 nữ;
* Mai Hiếu Linh, Huỳnh Phúc Minh Phương và Trần Diệu Linh – đồng đội U14 nữ;
* Lương Hoàng Tú Linh, Nguyễn Thiên Ngân và  Vương Quỳnh Anh,  – đồng đội U18 nữ.

Cờ chớp 9 HCV, 7 HCB, 5 HCĐ
– Huy chương vàng:
* Mai Hiếu Linh – cá nhân U14 nữ;
* Đinh Nho Kiệt – cá nhân U14 nam ;
* Nguyễn Quốc Hy – cá nhân U18 nam;
* Nguyễn Xuân Phương, Nguyễn Nhất Khương và Lê Phan Hoàng Quân – đồng đội U08 nam;
* Nguyễn Nam Kiệt, Nguyễn Mạnh Đức và Dương Vũ Anh – đồng đội U12 nam;
* Đinh Nho Kiệt, Nguyễn Vương Tùng Lâm và Đoàn Thế Đức – đồng đội U14 nam;
* Nguyễn Quốc Hy, Đầu Khương Duy và Trần Đăng Minh Quang – đồng đội U18 nam;
* Nguyễn Bình Vy, Nguyễn Hà Khánh Linh và Tống Thái Kỳ Ân – đồng đội U16 nữ;
* Lương Hoàng Tú Linh, Vương Quỳnh Anh và Nguyễn Thiên Ngân – đồng đội U18 nữ.
– Huy chương bạc:
* Nguyễn Xuân Phương – cá nhân U08 nam;
* Trần Hoàng Bảo An – cá nhân U08 nữ;
* Nguyễn Bình Vy – cá nhân U16 nữ;
* Lương Hoàng Tú Linh – cá nhân U18 nữ;
* Bùi Quang Huy, Nguyễn Trọng Phúc và Nguyễn Vũ Bảo Lâm – đồng đội U10 nam;
* Bành Gia Huy, Đặng Anh Minh và Võ Hoàng Quân – đồng đội U16 nam;
* Trần Hoàng Bảo An, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa và Vũ Thị Yến Chi – đồng đội U08 nữ.
– Huy chương đồng:
* Bành Gia Huy – cá nhân U16 nam;
* Đầu Khương Duy – cá nhân U18 nam;
* Vương Quỳnh Anh – cá nhân U18 nữ;
* Lê Thái Hoàng Anh, Trần Lê Vy và Tống Thái Hoàng Ân – đồng đội U12 nữ;
* Mai Hiếu Linh, Huỳnh Phúc Minh Phương và Trần Diệu Linh – đồng đội U14 nữ.

aycc2023 std boys u8 20p