Lớp Huấn luyện viên cờ Quốc gia - Thành phố Hồ Chí Minh 2022

Lớp do Liên đoàn Cờ Việt Nam và Liên đoàn Cờ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức từ 23-24 theo hình thức trực tuyến và từ 26-27 tháng 12 năm 2022 tại Thành Phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện theo ủy nhiệm của Liên đoàn Cờ Việt Nam, Liên đoàn Cờ Thành phố Hồ Chí Minh thông báo mở các lớp Huấn luyện Cờ Vua năm 2022.

Lớp nhằm đào tạo đội ngũ huấn luyện viên, hướng dẫn viên, giáo viên có trình độ chuyên môn, nắm vững các kiến thức cơ bản và phương pháp giảng dạy bộ môn cờ vua;

1. Thời gian: từ 22-23 theo hình thức trực tuyến và từ 26-27 tháng 12 năm 2022 tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Mỗi lớp có từ 10 đến 25 học viên, lớp sẽ tổ chức khi có đủ số lượng tối thiểu học viên tham dự.

2. Địa điểm: Học trực tuyến tại  Zoom (sẽ thông báo sau) và học tại chỗ tại Trung tâm Vietnamchess, 23 đường số 9, khu Đô thị Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TPHCM.

3. Giảng viên: Huấn luyện viên quốc tế Lâm minh Châu và Trọng tài quốc tế Nguyễn Phước Trung.

4. Đối tượng: Huấn luyện viên, hướng dẫn viên các Trung tâm TDTT thuộc TPHCM, các trường học và các cá nhân, đơn vị có nhu cầu.

5. Học phí: 2.000.000 đồng/ 1 học viên, chuyển về tài khoản:

Tên chủ tài khoản: LIÊN ĐOÀN CỜ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Số tài khoản: 068704070158368
Ngân hàng: HDBank
Phòng Giao dịch: Hội sở, Thành phố Hồ Chí Minh

6. Giấy chứng nhận: do Liên đoàn Cờ Việt Nam cấp

Hết hạn đăng ký

Liên đoàn Cờ Thành phố Hồ Chí Minh